Varovanje podatkov in politika zasebnosti

V Zavodu Raspro hranimo in obdelujemo osebne podatke za namene ohranjevanja stika z uporabniki in zainteresiranimi strankami, obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja promocije dogodkov, storitev in produktov, razvrstitev glede na vsebino dejavnosti v elektronski pošti in na spletnih straneh.

Na tej spletni strani se lahko zbirajo podatki o vašem obisku kot na primer ime ponudnika internet storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta, datum in čas dostopa do spletne strani, spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani in internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Za boljšo in bolj usmerjeno obveščanje ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter po potrebi beležimo aktivnosti uporabnikov in zainteresiranih strank v poslanih sporočilih.

Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto lahko hranimo:

 • naslov elektronske pošte
 • ime
 • priimek
 • telefon
 • naslov
 • podjetje

Za namen opravljanja negotovinskega plačilnega prometa (plačilo s kartico) hranimo:

 • naslov elektronske pošte
 • ime
 • priimek
 • telefon
 • naslov
 • podjetje
 • številko bančne (debetne ali kreditne) kartice

Osebne podatke zbiramo le z izrecno privolitvijo in soglasjem posameznikov.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • vpogled
 • popravek
 • popoln izbris
 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev
 • prekinitev obdelave in hranjenja ter preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve in soglasja izvajala do njegovega preklica

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Politika zasebnosti je skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, s spremembami in dopolnitvami) ter Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR/ veljavno od 25. maj 2018). Zavod Raspro ne bo nadzoroval, urejal ali razkril osebnih podatkov brez vašega pisnega soglasja, razen če je to dolžan storiti zaradi:

 • zakonskih zahtev
 • varovanja pravic ali premoženja Zavoda Raspro
 • uveljavitve spoštovanja pravil in pogojev uporabe

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.